ana sayfa     e-mail    english
Hakkımızda Ürünlerimiz Haberler İnsan Kaynakları Basın Odası İletişim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pazarlamada Promosyon Çözümleri / PAZARLAMA KARMASI’NDA PROMOSYON’UN YERİ, ÖNEMİ VE YÖNETİMİ

 

Pazarlama Karması Bileşenleri (4P)

Pazarlama karması; birbiri ile bütünleşmiş biçimde yürütülmesi gereken 4 temel bileşenden oluşmaktadır. Yaygın olarak, pazarlamanın 4P’si diye de bilinen bu bileşenler: Product (Ürün), Price (Fiyat), Place (Yer/dağıtım kanalı) ve Promotion (Tutundurma) şeklindedir.


Bütünleşik Pazarlama’da, Promosyon’dan Yararlanılmaya Başlanması…

Günümüzde tüketici eğilimlerindeki değişim, teknolojik gelişmeler ve geleneksel reklam ortamlarının azalan etkisi gibi nedenler, pazarlama iletişiminde yeni arayış-lara yönelinmesine neden olmuştur. Sinerji yaratmak, mesaj tutarlılığı oluşturmak ve kurumsal bütünlük sağlamak zorunluluğuna, en uygun çözümün bütünleşik pazarlama olduğu düşünülmektedir. Tüm pazarlama bileşenleri ve unsurlarının bir arada kullanılması, pazar payı elde etme ve korumada en etkili yöntem haline gelmiştir. Bu noktada, promosyon da diğer pazarlama bileşenleri ile eşgüdümlü kullanıldığında pazarlama hedeflerine ulaşmak, hatta hedeflerin de üzerine çıkmak mümkün olmaktadır. Hedef kitleye yönelik, doğru mesajı taşıyabilecek, doğru ürünleri seçmek ve doğru kanalla ulaştırmak, burada anahtar stratejidir. Bugüne dek pek çok firma/marka, promosyon ürünlerini diğer unsurlarla bütünleşik biçimde kullanarak çok başarılı sonuçlar elde etmiştir. Promosyon, denilince neyi algılıyoruz? Yaygın bir kanı olarak eşantiyon ürün, fiyat indirimi ya da hediye gibi görülmektedir. Oysa ki promosyon’un en önemli özelliği, bir pazarlama ve kurumsal iletişim unsuru olmasıdır.
İşte promosyon ürünleri de bu noktada ortaya çıkmış ve giderek “promosyonel pazarlama”dan doğan gereksinimleri karşılayan, çözüm üreten büyük bir sektör haline gelmiştir. Bugün dünyada, iş yaşamı içerisinde çok prestijli bir konuma sahip, hatta ‘sektörler üstü sektör’ olarak tanımlanan “promosyon”; Türkiye’de de, pazar genişlemesi, ürün çeşitliliğinin artması ve rekabet koşulları doğrultusunda ortaya çıkan talebe bağlı olarak, hızlı bir gelişme göstermektedir. Promosyon sektörünün en önemli özelliklerinden biri de ; plastik, elektronik, tekstil, ahşap, deri, cam, metal, kağıt gibi geniş bir üretim yelpazesine sahip, dünyadaki ender sektörlerden biri olmasıdır. Ayrıca promosyon üretimi, bugün başlı başına bir istihdam sağlama alanı haline gelmiştir.Promosyon üreticileri ve dağıtıcıları, Türkiye’de PROMOTÜRK (Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Dağıtıcıları Derneği’nin) çatısı altında toplanırken; Avrupa’da da PSI (Promotional Product Service Enstitute) ve EPPA (European Promotional Products Assocation) gibi mesleki kuruluşlarda bir araya gelmişlerdir.

Pazarlama Stratejilerinde Promosyon’un Yeri ve Önemi...

Promosyon kampanyalarının, pazarlama ve satış hedeflerine ulaşmada yararlı olabilmesi; markanın bütünleşik pazarlama iletişimine koşut planlanıp, hedef kitlenin özelliklerine uygun, doğru yer ve zamanlarda uygulanması ile mümkündür.Günümüzde, pazarlama ve satış çabaları içerisinde yer alan promosyon uygulama alanlarına, bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak değineceğiz.

 

 
 
 
 
     Tasarım  Magicfinger.NET                  ©2006 Damla Promosyon  |   Sitede Kullanılan Logo ve Markalar Sahiplerine Aittir. Sitede yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır.